Medlemsansökan

Medlemskap i föreningen

Inval av nya medlemmar sker på styrelsemöte närmast efter det att kriterierna för medlemskap är uppfyllda.

För tillfället tar vi bara emot ansökningar där personen har egen luftpistol, Vi har inga till utlåning!

Den som antas som medlem ska ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill, laglydig och ska kunna lämna referenser. Medlemskap kan bara beviljas fysisk person.

Den som söker medlemskap måste uppvisa ett ”rent” utdrag ur polisens belastningsregister.
Blanketten heter ”Belastningsregister 9§ (442.3) 1 st lagen” och den skaffar du hos Polisenhttp://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/

Läs även klubbens stadgar: Här

Medlemsavgift
Aktiv: 300 kr per år. Träningsavgift: 20:-/träning i 10m hallen och 30:-/träning i 50m hallen

Barn till makar/sambor som båda är aktiva och betalar full avgift är gratis medlemmar upp till och med det år de fyller 16 år.

Medlemsavgiften ska betalas in senast den 31 december (befintliga medlemmar) och före inval för nya medlemmar.

Föreningen använder sig av bankgirokontot 5292-4644 och swish 1234487146.
Skriv in namn, personnr och medlemsavgift som meddelande.

Startavgift tävlingar
Inga startavgifter för våra interna tävlingar. De ingår i medlemsavgiften.

Tävlingslicenser
1997 införde Svenska Pistolskytteförbundet en regel om att alla skyttar som vill delta i nationella tävlingar måste ha ett pistolskyttekort. Kortet är personligt och erhålls genom ett skriftligt prov. Detta prov genomförs under nybörjarutbildningen. Kostnaden för prov och kort är 50 kr och går till förbundet. Som aktiv medlem får du utan kostnad hem tidningen ”Nationellt Pistolskytte”.

En tävlingslicens behövs för externa sportskyttetävlingar. Det löses av skytten själv genom en direkt inbetalning till SvSF. Kostnad 300 kr för senior och 150 kr för junior per år.